• website maken 10 elementen om de gebruiksvriendelijkheid van je eigen website te verhogen
           • 10 elementen om de gebruiksvriendelijkheid van je eigen website te verhogen

           • Iedereen die een eigen website heeft is op zoek naar juist die informatie die er voor zal zorgen dat website bezoekers doen wat je ze wilt laten doen. Dit kan het kopen van een product zijn, het afnemen van een dienst, maar ook zeker het invullen van een poll, het stellen of beantwoorden van een vraag, het reageren op een artikel, het achterlaten van een emailadres, het invullen van een formulier, noem maar op. In dit artikel komen 10 website elementen naar voren die er voor zorgen dat je met je eigen website beter in staat gesteld zal worden om het door jou gestelde doel te behalen.

           • De labels van velden werken het beste als ze boven het veld worden geplaatst

            Voor website bezoekers blijkt het makkelijker te zijn om informatie van formulieren tot zich te nemen indien de labels van velden boven het veld wordt geplaatst. Veel webdesigners, en wij zelf ook, kiezen er vaak voor om labels links naast de velden te plaatsen. Een studie wijst echter uit dat dit niet de meest optimale plek is, omdat formulieren verticaal geöriënteerd zijn. Gebruikers vullen ze van boven naar beneden in, niet van links naar rechts.

           • Website bezoekers focussen zich op gezichten

            Van alle onderdelen van het menselijk lichaam is het gezicht het meest aansprekende element en onderzoek ondersteunt dit gegeven. Niet alleen blijken we op webpagina’s als eerste te kijken naar het gezicht van een persoon die op deze pagina staat afgebeeld, ook blijken we een blik te werpen op datgene waar der persoon naar kijkt.

           • De kwaliteit van een website ontwerp is een teken van geloofwaardigheid

            Website elementen zoals het website ontwerp, typografie, kleur en vormgeving hebben allen invloed op de mate waarin een bezoeker de site geloofwaardig acht. Andere factoren zijn de hoeveelheid fouten, hoe recent de website content is, het gebruikersgemakt en de betrouwbaarheid van de auteurs.

           • De meeste gebruikers scrollen NIET in een website

            Kern van gebruikersvriendelijkheid was altijd dat de informatie in één oogopslag te zien moest zijn, beter bekend als het “above the fold” principe. Uit onderzoek blijkt dat 77% van gebruikers tijdens een eerste bezoek aan een website NIET scrollt. Niet alleen scrollt een significant percentage niet, het percentage dat scrollt neemt af met elk bezoek na de eerste (nog maar 16% bij tweede bezoek). Dit geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is om de meest significante content direct toonbaar te maken, zonder dat de website bezoeker hoeft te scrollen.

           • Blauw is de beste kleur voor website links

            De standaard kleur voor website links, al vanaf het begin van het internet, is blauw. Het blijkt dat deze kleur altijd is blijven kleven bij website bezoekers en het meest wordt geassocieerd met links. Het volgen van de blauwe website link kleur conventie is beter dan het design indien het je voornaamste taak is om de gebruiksvriendelijkheid van je website te verhogen.

           • Het ideale zoekveld is 27 karakters breed

            Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde zoekveld maar 18 karakters breed is terwijl het ideale zoekveld minstens 27 karakters moet kunnen bevatten. 27% van de zoekbevragen bleek te lang te zijn voor een zoekveld van 18 karakters, terwijl 90% past in die van 27. In het algemeen geldt dat het verstandiger is om je zoekveld te breed dan te smal te maken.

           • Witruimte bevordert de leesbaarheid

            Bijna een inkopper, maar zeer veel websites maken zich schuldig aan het feit dat de content op elkaar gepropt staat. Witruimte heeft niet alleen te maken met de afstand tussen regels tekst maar de ruimte tussen alle website elementen: buttons, afbeeldingen, videos etc. Het "witruimte" element wordt ook genoemd in het artikel over het creëren van een effectieve website.

           • Made by Sofa

            Naast de gebruikte witte en zwarte kleurstelling geeft de ruimte tussen de verschillende onderdelen deze website een gevoel van rust.
           • 5 gebruikers naar je eigen website laten kijken haalt 85% van de fouten eruit

            Uit onderzoek  blijkt dat, in lijn met de 80 / 20 regel, je ongeveer 5 gebruikers naar je website moet laten kijken om 85% van de fouten er uit te halen. Als je 2 gebruikt vind je ongeveer 50%. Met 15 gebruikers kan je er van op aan dat vrijwel alle fouten of 100% gevonden zullen worden.

           • Informatieve product pagina's zorgen er voor dat je jezelf kunt onderscheiden

            Op het moment dat je over een webshop beschikt of op een andere manier je producten of dienstverlening via een website aanbiedt blijken informatieve product pagina's een must te zijn. Tegelijkertijd blijken deze pagina's ook een valkuil te vormen voor velen die een eigen website hebben. 10% van de website bezoekers verlaten een website doordat ze het opgeven om een product af te nemen, terwijl ze de portemonnaie in de hand hebben.

           • De meeste website bezoekers zijn blind voor advertenties

            Het internet is een informatie medium, waar gebruikers voornamelijk op zoek zijn naar een antwoord op hun vraag. Uit onderzoek blijkt dat de meeste website bezoekers blind zijn voor banner reklame in hun zoektocht. Dit betekent niet alleen dat bezoekers niet kijken naar reklame maar dat ze ook niet kijken naar die website elementen die er uit zien als reklame.