• website ontwerp Lettertype website: 6 statistieken voor een beter leesbare website
           • Een kernelement van elke website heeft te maken met website typografie. Wat is belangrijk t.a.v. een lettertype website: welk lettertype (font) gebruik je, met wat voor grootte (font-size), line-height en ruimte (padding, letter-spacing)? Zijn er bepaalde regels te hanteren voor een website lettertype? In dit artikel komen een aantal statistieken voor uit het populaire artikel “Typographic design patterns and best practices” van Smashing Magazine.

           • Sans-serif versus Serif lettertype website

            De kwestie tussen een sans-serif versus een serif website lettertype is er één die al heel lang bestaat. Waar Serif lettertypen decoratieve lijntjes of schreven hebben aan de uiteinden ontberen de sans-serif lettertypen deze. Een argument voor serif lettertypen is dat ze de lezer van het ene woord naar het andere woord leiden en dat het contrast met een sans-serif lettertype voor paragrafen een goed contrast leveren.

           • Lettertype website op lichte of donkere achtergrond

            Als we bekijken hoeveel websites een donkere versus een lichte achtergrond hebben, is te zien dat de overweldigende meerderheid kiest voor een lichte achtergrond. Op zich niet geheel onlogisch omdat dit het doortrekken is van de algemene trend in de uitgevers wereld. Elke grote website die als doel heeft om de bezoeker informatie te verstrekken via artikelen doet er goed aan om dezelfde trend in zijn eigen website te hanteren: een lichte achtergrond dus.

           • Gemiddelde grote kopteksten lettertype website

            De gekozen grootte voor kopteksten varieert. De lettertypes zijn te vinden tussen 18 en 28 en er is geen directe winnaar voor handen.

           • Gemiddelde grote paragrafen lettertype website

            Bij websites die al heel lang bestaan en waarbij een redesign geen weggegooid geld zou zijn, is te zien dat de grootte van het lettertype voor de paragrafen vaak ontzettend klein is. In de loop der jaren zijn we van deze trend afgestapt, mede doordat de resolutie van beeldschermen groter werd en is te zien dat een groter lettertype de boventoon is gaan voeren.

           • Optimale line-height voor lettertype website

            De optimale line-height voor je paragrafen is altijd relatief aan de gekozen font-size. Het is daarom aan te raden bij dit attribuut te werken met het CSS attribuut em i.p.v. font-size. Klassieke typografie en een cijfer dat is terug te vinden op veel websites, is dat dit het cijfer 1.5 moet zijn.